Rehabilitació Habitatge Unifamiliar a La Molina

Rehabilitació d'un habitatge unifamiliar situat a la Cerdanya, a la població de La Molina a 14 km de Puigcerdà. Projecte realitzat per l'arquitecte Isidre Costa l'any 2013-2014. L'any de construcció va ser el 2015 per part de la constructora Munt Pirenaica, S.L..

Rehabilitación de una vivienda unifamiliar situada en la Cerdaña, en la población de La Molina a 14 km de Puigcerdà. Proyecto realizado por el arquitecto Isidro Costa en 2013-2014. El año de construcción fue en 2015 por parte de la constructora Munt Pirenaica, S.L..

1/1

Isidre Costa Arquitecte és un estudi d'arquitectura situat a Puigcerdà que realitza projectes per tota la comarca de la Cerdanya.

Isidre Costa Arquitecto es un estudio de arquitectura situado en Puigcerdà que realiza proyectos por toda la comarca de la Cerdaña.

  • Instagram