Rehabilitació d'una Botiga

Rehabilitació de una botiga situada a la Cerdanya, a la població de Puigcerdà. Projecte realitzat per l'arquitecte Isidre Costa l'any 2011. L'any de construcció va ser el 2014 per part de la constructora Construccions 2006, S.C..

Rehabilitación de una tienda situada en la Cerdaña, en la población de Puigcerdà. Proyecto realizado por el arquitecto Isidro Costa en 2011. El año de construcción fue en 2014 por parte de la constructora Construccions 2006, S.C..

1/1

Isidre Costa Arquitecte és un estudi d'arquitectura situat a Puigcerdà que realitza projectes per tota la comarca de la Cerdanya.

Isidre Costa Arquitecto es un estudio de arquitectura situado en Puigcerdà que realiza proyectos por toda la comarca de la Cerdaña.

  • Instagram