Habitatge Unifamiliar a Puigcerdà 3

Habitatge unifamiliar situat a la Cerdanya, al terme municipal de Puigcerdà. Projecte realitzat per l'arquitecte Isidre Costa l'any 2017. L'any de construcció va ser el 2019-2020 per part de la constructora Construccions Piguillem, S.L.. Disseny d'interiors Joan Carles Montesinos.

Vivienda unifamiliar situada en la Cerdaña, en el término municipal de Puigcerdà. Proyecto realizado por el arquitecto Isidro Costa en 2017. El año de construcción fue en 2019-2020 por parte de la constructora Construccions Piguillem, S.L.. Diseño de interiores Joan Carles Montesinos.

1/1

Isidre Costa Arquitecte és un estudi d'arquitectura situat a Puigcerdà que realitza projectes per tota la comarca de la Cerdanya.

Isidre Costa Arquitecto es un estudio de arquitectura situado en Puigcerdà que realiza proyectos por toda la comarca de la Cerdaña.

  • Instagram