Habitatge Unifamiliar a Palau de Cerdanya 3

Habitatge unifamiliar situat a la Cerdanya, al terme municipal de Palau de Cerdanya a 5 km de Puigcerdà. Projecte realitzat per l'arquitecte Isidre Costa l'any 2013. L'any de construcció va ser el 2015-2016 per part de la constructora Reus Arquitectura i Construccions, S.L.. 

Vivienda unifamiliar situada en la Cerdaña, en el término municipal de Palau de Cerdaña a 5 km de Puigcerdà. Proyecto realizado por el arquitecto Isidro Costa en 2013. El año de construcción fue en 2014-2015 por parte de la constructora Reus Arquitectura i Construccions, S.L.. 

1/1

Isidre Costa Arquitecte és un estudi d'arquitectura situat a Puigcerdà que realitza projectes per tota la comarca de la Cerdanya.

Isidre Costa Arquitecto es un estudio de arquitectura situado en Puigcerdà que realiza proyectos por toda la comarca de la Cerdaña.

  • Instagram