4 Habitatges i Local Comercial a Escadarcs

Habitatges plurifamiliars situats a la Cerdanya, a la població de Escadarcs a 7 km de Puigcerdà. Projecte realitzat per l'arquitecte Isidre Costa l'any 2000. L'any de construcció va ser el 2002-2005 per part del constructor Ignasi Bartra.

Viviendas plurifamiliares situadas en la Cerdaña, en la población de Escadarcs a 7 km de Puigcerdà. Proyecto realizado por el arquitecto Isidro Costa en 2000. El año de construcción fue en 2002-2005 por parte del constructor Ignasi Bartra.

Isidre Costa Arquitecte és un estudi d'arquitectura situat a Puigcerdà que realitza projectes per tota la comarca de la Cerdanya.

Isidre Costa Arquitecto es un estudio de arquitectura situado en Puigcerdà que realiza proyectos por toda la comarca de la Cerdaña.

  • Instagram