4 Habitatges en Filera a Riu de Santa Maria

Habitatges plurifamiliars situats a la Cerdanya, a la població de Riu de Santa Maria a 17 km de Puigcerdà. Projecte realitzat per l'arquitecte Isidre Costa l'any 2004. L'any de construcció va ser el 2005-2007 per part de la constructora Construccions Gimenez Marginet, S.L..

Viviendas plurifamiliares situadas en la Cerdaña, en la población de Riu de Santa Maria a 17 km de Puigcerdà. Proyecto realizado por el arquitecto Isidro Costa en 2004. El año de construcción fue en 2005-2007 por parte de la constructora Construccions Gimenez Marginet, S.L..

Isidre Costa Arquitecte és un estudi d'arquitectura situat a Puigcerdà que realitza projectes per tota la comarca de la Cerdanya.

Isidre Costa Arquitecto es un estudio de arquitectura situado en Puigcerdà que realiza proyectos por toda la comarca de la Cerdaña.

  • Instagram