Rehabilitació Hospital de Puigcerdà

Rehabilitació de l'Hospital de Puigcerdà. Projecte realitzat per els arquitectes Isidre Costa i Mireia Roset l'any 2001. L'any de construcció va ser el 2002-2004 per part de la constructora Construccions García Martos, S.L..

Rehabilitación del Hospital de Puigcerdà. Proyecto realizado por los arquitectos Isidro Costa y Mireia Roset en 2001. El año de construcción fue en 2002-2004 por parte de la constructora Construccions García Martos, S.L..

1/1

Isidre Costa Arquitecte és un estudi d'arquitectura situat a Puigcerdà que realitza projectes per tota la comarca de la Cerdanya.

Isidre Costa Arquitecto es un estudio de arquitectura situado en Puigcerdà que realiza proyectos por toda la comarca de la Cerdaña.

  • Instagram