Pavelló Doble al Club Poliesportiu Puigcerdà

Construcció d'un pavelló doble al Poliesportiu de Puigcerdà. Projecte realitzat per els arquitectes Isidre Costa i Mireia Roset l'any 2007. L'any de construcció va ser el 2007-2011 per part del Club Poliesportiu Puigcerdà.

Construcción de un pabellón doble en el Polideportivo de Puigcerdà. Proyecto realizado por los arquitectos Isidro Costa y Mireia Roset en 2007. El año de construcción fue en 2007-2011 por parte del Club Poliesportiu Puigcerdà.

1/1

Isidre Costa Arquitecte és un estudi d'arquitectura situat a Puigcerdà que realitza projectes per tota la comarca de la Cerdanya.

Isidre Costa Arquitecto es un estudio de arquitectura situado en Puigcerdà que realiza proyectos por toda la comarca de la Cerdaña.

  • Instagram