Museu Ferrador a Pi

Construcció del Museu Ferrador de Pi a 20 km de Puigcerdà. Projecte realitzat per l'arquitecte Isidre Costa l'any 2005. L'any de construcció va ser el 2006-2008 per part de la constructora FILA, S.L..

Construcción de el Museo Ferrador de Pi a 20 km de Puigcerdà. Proyecto realizado por el arquitecto Isidro Costa en 2005. El año de construcción fue en 2006-2008 por parte de la constructora FILA, S.L..

1/1

Isidre Costa Arquitecte és un estudi d'arquitectura situat a Puigcerdà que realitza projectes per tota la comarca de la Cerdanya.

Isidre Costa Arquitecto es un estudio de arquitectura situado en Puigcerdà que realiza proyectos por toda la comarca de la Cerdaña.

  • Instagram