Gimnàs al Club Poliesportiu Puigcerdà

Construcció d'un gimnàs al Poliesportiu de Puigcerdà. Projecte realitzat per els arquitectes Isidre Costa i Mireia Roset l'any 2004. L'any de construcció va ser el 2004 per part del Club Poliesportiu Puigcerdà, S.L..

Construcción de un gimnasio en el Polideportivo de Puigcerdà. Proyecto realizado por los arquitectos Isidro Costa y Mireia Roset en 2004. El año de construcción fue en 2004 por parte del Club Poliesportiu Puigcerdà , S.L..

1/1

Isidre Costa Arquitecte és un estudi d'arquitectura situat a Puigcerdà que realitza projectes per tota la comarca de la Cerdanya.

Isidre Costa Arquitecto es un estudio de arquitectura situado en Puigcerdà que realiza proyectos por toda la comarca de la Cerdaña.

  • Instagram