Centre Cívic a Puigcerdà

Construcció del Centre Cívic de Puigcerdà. Projecte realitzat per els arquitectes Isidre Costa i Mireia Roset l'any 2006. L'any de construcció va ser el 2009 per part de la constructora Munt Pirenaica, S.L..

Construcción de el Centro Cívico de Puigcerdà. Proyecto realizado por los arquitectos Isidro Costa y Mireia Roset en 2006. El año de construcción fue en 2009 por parte de la constructora Munt Pirenaica, S.L..

1/1

Isidre Costa Arquitecte és un estudi d'arquitectura situat a Puigcerdà que realitza projectes per tota la comarca de la Cerdanya.

Isidre Costa Arquitecto es un estudio de arquitectura situado en Puigcerdà que realiza proyectos por toda la comarca de la Cerdaña.

  • Instagram