Remodelació del Passeig 10 d'Abril

Remodelació del Passeig 10 d'Abril a Puigcerdà. Projecte realitzat per els arquitectes Isidre Costa i Mireia Roset l'any 2005. L'any de construcció va ser el 2009-2010 per part de la constructora CIOSA, S.L..

Remodelación del Paseo 10 de Abril de Puigcerdà. Proyecto realizado por los arquitectos Isidro Costa y Mireia Roset en 2005. El año de construcción fue en 2009-2010 por parte de la constructora CIOSA, S.L..

1/1

Isidre Costa Arquitecte és un estudi d'arquitectura situat a Puigcerdà que realitza projectes per tota la comarca de la Cerdanya.

Isidre Costa Arquitecto es un estudio de arquitectura situado en Puigcerdà que realiza proyectos por toda la comarca de la Cerdaña.

  • Instagram