Ascensors de Puigcerdà

Construcció dels Ascensors de Puigcerdà. Projecte realitzat per l'arquitecte Isidre Costa l'any 1999. L'any de construcció va ser el 2002-2003 per part de la constructora Flotats, S.L. i Fudesa, S.L..

Construcción de los Ascensores de Puigcerdà. Proyecto realizado por el arquitecto Isidro Costa en 1999. El año de construcción fue en 2002-2003 por parte de la constructora Flotats, S.L. y Fudesa, S.L..

1/1

Isidre Costa Arquitecte és un estudi d'arquitectura situat a Puigcerdà que realitza projectes per tota la comarca de la Cerdanya.

Isidre Costa Arquitecto es un estudio de arquitectura situado en Puigcerdà que realiza proyectos por toda la comarca de la Cerdaña.

  • Instagram