Habitatge Unifamiliar a Urtx

Habitatge unifamiliar situat a la Cerdanya, al terme municipal de Urtx a 7 km de Puigcerdà. Projecte realitzat per l'arquitecte Isidre Costa l'any 2009. L'any de construcció va ser el 2009-2010 per part de la constructora Construccions Avet Blau, S.L.. 

Vivienda unifamiliar situada en la Cerdaña, en el término municipal de Urtx a 7 km de Puigcerdà. Proyecto realizado por el arquitecto Isidro Costa en 2009. El año de construcción fue en 2009-2010 por parte de la constructora Construccions Avet Blau, S.L.. 

1/1

Isidre Costa Arquitecte és un estudi d'arquitectura situat a Puigcerdà que realitza projectes per tota la comarca de la Cerdanya.

Isidre Costa Arquitecto es un estudio de arquitectura situado en Puigcerdà que realiza proyectos por toda la comarca de la Cerdaña.

  • Instagram