Habitatge Unifamiliar a Saneja 2

Habitatge unifamiliar situat a la Cerdanya, al terme municipal de Saneja a 3 km de Puigcerdà. Projecte realitzat per l'arquitecte Isidre Costa l'any 2005. L'any de construcció va ser el 2006-2007 per part de la constructora Obras Modernas Cid, S.L.. 

Vivienda unifamiliar situada en la Cerdaña, en el término municipal de Saneja a 3 km de Puigcerdà. Proyecto realizado por el arquitecto Isidro Costa en 2005. El año de construcción fue en 2006-2007 por parte de la constructora Obras Modernas Cid, S.L.. 

1/1

Isidre Costa Arquitecte és un estudi d'arquitectura situat a Puigcerdà que realitza projectes per tota la comarca de la Cerdanya.

Isidre Costa Arquitecto es un estudio de arquitectura situado en Puigcerdà que realiza proyectos por toda la comarca de la Cerdaña.

  • Instagram