Habitatge Unifamiliar a Puigcerdà 2

Habitatge unifamiliar situat a la Cerdanya, al terme municipal de Puigcerdà. Projecte realitzat per l'arquitecte Isidre Costa l'any 2009. L'any de construcció va ser el 2010-2011 per part de la constructora Munt Pirenaica, S.L.. 

Vivienda unifamiliar situada en la Cerdaña, en el término municipal de Puigcerdà. Proyecto realizado por el arquitecto Isidro Costa en 2009. El año de construcción fue en 2010-2011 por parte de la constructora Munt Pirenaica, S.L.. 

1/1

Isidre Costa Arquitecte és un estudi d'arquitectura situat a Puigcerdà que realitza projectes per tota la comarca de la Cerdanya.

Isidre Costa Arquitecto es un estudio de arquitectura situado en Puigcerdà que realiza proyectos por toda la comarca de la Cerdaña.

  • Instagram