Habitatge Unifamiliar a Prats i Sansor 3

Habitatge unifamiliar situat a la Cerdanya, al terme municipal de Prats i Sansor a 14 km de Puigcerdà. Projecte realitzat per l'arquitectes Isidre Costa l'any 2011. L'any de construcció va ser el 2015-2016 per part de la constructora Construccions Silla-Bellver, S.L..

Vivienda unifamiliar situada en la Cerdaña, en el término municipal de Prats i Sansor a 14 km de Puigcerdà. Proyecto realizado por el arquitecto Isidro Costa en 2011. El año de construcción fue en 2015-2016 por parte de la constructora Construccions Silla-Bellver, S.L..

1/1

Isidre Costa Arquitecte és un estudi d'arquitectura situat a Puigcerdà que realitza projectes per tota la comarca de la Cerdanya.

Isidre Costa Arquitecto es un estudio de arquitectura situado en Puigcerdà que realiza proyectos por toda la comarca de la Cerdaña.

  • Instagram