top of page

Habitatge Unifamiliar a Guils de Cerdanya

Habitatge unifamiliar situat a la Cerdanya, al terme municipal de Guils de Cerdanya. Projecte realitzat per l'arquitecte Isidre Costa l'any 2015. L'any de construcció va ser el 2017 per part de la constructora Reus Arquitectura i Construccions, S.L. . 

Vivienda unifamiliar situada en la Cerdaña, en el término municipal de Guils de Cerdaña. Proyecto realizado por el arquitecto Isidro Costa en 2015. El año de construcción fue en 2017 por parte de la constructora Reus Arquitectura y Construccions, S.L. .

bottom of page