9 Habitatges en Filera a Saneja

Habitatges plurifamiliars situats a la Cerdanya, a la població de Saneja a 4 km de Puigcerdà. Projecte realitzat per l'arquitecte Isidre Costa l'any 2002. L'any de construcció va ser el 2003-2005 per part de la constructora Eurospain Comercial, S.L..

Viviendas plurifamiliares situadas en la Cerdaña, en la población de Saneja a 4 km de Puigcerdà. Proyecto realizado por el arquitecto Isidro Costa en 2002. El año de construcción fue en 2003-2005 por parte de la constructora Eurospain Comercial, S.L..

Isidre Costa Arquitecte és un estudi d'arquitectura situat a Puigcerdà que realitza projectes per tota la comarca de la Cerdanya.

Isidre Costa Arquitecto es un estudio de arquitectura situado en Puigcerdà que realiza proyectos por toda la comarca de la Cerdaña.

  • Instagram