6 Habitatges en Filera a Queixans

Habitatges plurifamiliars situats a la Cerdanya, a la població de Queixans a 4 km de Puigcerdà. Projecte realitzat per l'arquitecte Isidre Costa l'any 2000. L'any de construcció va ser el 2000-2002 per part de la constructora Habitatges Vallcer, S.L..

Viviendas plurifamiliares situadas en la Cerdaña, en la población de Queixans a 4 km de Puigcerdà. Proyecto realizado por el arquitecto Isidro Costa en 2000. El año de construcción fue en 2000-2002 por parte de la constructora Habitatges Vallcer, S.L..

1/1

Isidre Costa Arquitecte és un estudi d'arquitectura situat a Puigcerdà que realitza projectes per tota la comarca de la Cerdanya.

Isidre Costa Arquitecto es un estudio de arquitectura situado en Puigcerdà que realiza proyectos por toda la comarca de la Cerdaña.

  • Instagram