6 Habitatges Aparellats a La Molina

Habitatges plurifamiliars situats a la Cerdanya, a la població de La Molina a 15 km de Puigcerdà. Projecte realitzat per l'arquitecte Isidre Costa l'any 1999. L'any de construcció va ser el 2000-2003 per part de la constructora Matisa, S.L..

Viviendas plurifamiliares situadas en la Cerdaña, en la población de La Molina a 15 km de Puigcerdà. Proyecto realizado por el arquitecto Isidro Costa en 1999. El año de construcción fue en 2000-2003 por parte de la constructora Matisa, S.L..

1/1

Isidre Costa Arquitecte és un estudi d'arquitectura situat a Puigcerdà que realitza projectes per tota la comarca de la Cerdanya.

Isidre Costa Arquitecto es un estudio de arquitectura situado en Puigcerdà que realiza proyectos por toda la comarca de la Cerdaña.

  • Instagram