3 Habitatges en Filera a Sant Martí d'Aravó

Habitatges plurifamiliars situats a la Cerdanya, a la població de Sant Martí d'Aravó a 2 km de Puigcerdà. Projecte realitzat per l'arquitecte Isidre Costa l'any 2005. L'any de construcció va ser el 2005-2007 per part de la constructora FILA, S.L..

Viviendas plurifamiliares situadas en la Cerdaña, en la población de Sant Martí d'Aravó a 2 km de Puigcerdà. Proyecto realizado por el arquitecto Isidro Costa en 2005. El año de construcción fue en 2005-2007 por parte de la constructora FILA, S.L..

Isidre Costa Arquitecte és un estudi d'arquitectura situat a Puigcerdà que realitza projectes per tota la comarca de la Cerdanya.

Isidre Costa Arquitecto es un estudio de arquitectura situado en Puigcerdà que realiza proyectos por toda la comarca de la Cerdaña.

  • Instagram