27 Habitatges en Filera a All

Habitatges plurifamiliars situats a la Cerdanya, a la població de All a 11 km de Puigcerdà. Projecte realitzat per l'arquitecte Isidre Costa l'any 2001. L'any de construcció va ser el 2002-2005 per part de la constructora Munt Pirenaica, S.L..

Viviendas plurifamiliares situadas en la Cerdaña, en la población de All a 11 km de Puigcerdà. Proyecto realizado por el arquitecto Isidro Costa en 2001. El año de construcción fue en 2002-2005 por parte de la constructora Munt Pirenaica, S.L..

1/1

Isidre Costa Arquitecte és un estudi d'arquitectura situat a Puigcerdà que realitza projectes per tota la comarca de la Cerdanya.

Isidre Costa Arquitecto es un estudio de arquitectura situado en Puigcerdà que realiza proyectos por toda la comarca de la Cerdaña.

  • Instagram