Rehabilitació i Ampliació de la Piscina Coberta del Poliesportiu de Puigcerdà

Rehabilitació i ampliació de la piscina coberta del Poliesportiu de Puigcerdà. Projecte realitzat per els arquitectes Isidre Costa i Mireia Roset l'any 2000. L'any de construcció va ser el 2002-2003 per part del Club Poliesportiu Puigcerdà.

Rehabilitación y ampliación de la piscina cubierta del polideportivo de Puigcerdà. Proyecto realizado por los arquitectos Isidro Costa y Mireia Roset en 2000. El año de construcción fue en 2002-2003 por parte del Club Poliesportiu Puigcerdà.

1/1

Isidre Costa Arquitecte és un estudi d'arquitectura situat a Puigcerdà que realitza projectes per tota la comarca de la Cerdanya.

Isidre Costa Arquitecto es un estudio de arquitectura situado en Puigcerdà que realiza proyectos por toda la comarca de la Cerdaña.

  • Instagram